Kalender
ÅRETS KALENDERDAGE 2022 


Havelejere renser egne dræn på grunden to gange årligt.

Hoveddrænet renses med slamsuger hvert andet år  - næste gang i 2023

Sidevejene renses  med slamsuger hvert fjerde år  - dvs. i efteråret 2022 


D. 23. april kl. 14.00  bestyrelsens 1. havevandring  
Vi opfordrer til at havelejere er til stede i haverne - der uddeles  skilte/adgangskort til parkering.


Fælles drændage i maj - alle drændage starter kl. 10

På fælles drændage renses hoveddrænet på vejene - husk at tilmelde dig i tavlen.

D.  7 maj vej 1 lige numre 

D.   8 maj vej 1 ulige numre  
D 14 maj vej 2 lige numre  
D. 15 maj vej 2 ulige numre 

D. 21 maj  vej 3 lige numre 

D. 22 maj vej 3 ulige numre 


D. 4.  juni kl. 10.00 fælles arbejdsdag se her invitation 
Husk at tilmelde dig  i tavlen, hvor man krydser af, om man deltager.


D. 21. august kl. 14.00 bestyrelsens 2. havevandring

Vi opfordrer til at havelejere er til stede i haverne.


Fælles drændage i september -  alle drændage starter kl. 10

På fælles drændage renses hoveddrænet på vejene - husk at tilmelde dig i tavlen.

D. 3.  september vej 1 lige numre

D. 4.  september vej 1 ulige numre

D. 10. september vej 2 lige numre

D. 11 september vej 2 ulige numre

D. 17.septembervej 3 lige numre

D. 18 september vej 3 ulige numre


D. 25 sep. kl. 14 høstfest/marked  - flaget hejses for sidste gang med kaffe og kage 


D. 30. oktober sæsonen slutter 

Porten låses og der lukkes for vandet.

 

Hilsen Bestyrelsen