Kalender

Årets kalenderdage 2024


Lørdag den 14. sept. og            2. fælles drændage, hvor vi hjælper hinanden
Søndag den 15. sept.:                med at rense drænbrøndene efter spuling af
                                                               Trekantens Kloakservice

Søndag den 15. sept.:                Bestyrelsens 2. havevandring kl. 14.
                                                                Vi opfordrer til at havelejere er til stede i haverne

Søndag den 29. sept.:                 Høstmarked med fælleskaffe kl. 12.
                                                                Flaget hejses for sidste gang og vi siger tak for i år

Søndag den 6. oktober:             Bestyrelsens opfølgende havevandring

Søndag den 27. oktober:          Sæsonen slutter. Porten låses og der lukkes
                                                                 for vandet


Havelejere renser egne dræn på grunden to gange årligt.

Hoved- og sidedræn renses med slamsuger 2 gange årligt.


Hilsen Bestyrelsen